top of page

שי לחג ומארזי יין

יין כמו מתנה לחג כמארז יין המציין את עצם קיומינו בארץ ישראל, מאז ומתמיד הגפן ועז הזית  סימלו את השייכות

לאדמה ולשורשים שלנו.

מידי חג נוהגים המון חברות ומשרדים להעניק מתנה לחג לעובדים ולצוות המלווה את המשרד, אנו נשמח לעזור לכם

להציע מארז יין לחג ובו מגוון של יינות ישראלים בוטיקים או מסחריים, אנו נשמח לצרף למארז דף הסבר ליינות

הנבחרים אותו יוכלו העובדים או המנהלים שקבלו את המתנה לחג לקרוא ולהכיר את היין המוגש להם באהבה מכם .

 

ניתן לייצר עבורכם שי לעובד לכל תקציב שתבחרו 

bottom of page