top of page

תיק אלבד, תיקי בד,שקיות בד , תיקי אל בד ממותגים

 מהם בכלל תיקי אל בד

שקית או תיק אל בד הינם תיקים או שקיות, למעשה , העשויים בדים ומהווים תחליף לשקיות פלסטיק או נייר. חברות רבות כיום אשר נושאות באחריות חברתית וסביבתית ומעוניינות לעודד מודעות גדולה יותר לסביבה ולהקטין את הזיהום הסביבתי אצל עובדיה ולקוחותיה מעודדות שימוש בתיקי או שקיות אל בד. בסתיו ניתן תיקי אל בד בכל גודל וצבע רצוי עם הדפס לוגו באספקה מידית וגם תוך 24 שעות כמו כן, גם חברות מסחריות המשתייכות למגזר העסקי מפתחות כיום מודעות אקולוגית ופועלות לא רק לקידום רווחיהם אלא גם לקידום מודעות לסביבה ולשמירה עליה, מניעת זיהום ולכלוך, אחריות חברתית ועוד משתמשות בתיקי בד כותנה. חברות אלו הפכו את השמירה על איכות הסביבה לחלק מן המדיניות העסקית שלהן ממש. תיקי אל בד עם לוגו הם דרך נפלאה, אם כן, גם להפגין מודעות סביבתית כחלק ממדיניות בית העסק וגם לקדם מכירות בצורה מקורית ויצירתית

bottom of page